Permanente Vertegenwoordiging OESO in Parijs, Frankrijk

Nieuws en blogs

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 BLOG - What is key for the OECD in 2017? An open economy perspective

Noe van Hulst, Ambassador of the Netherlands to the OECD

2 NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - december 2016

Voorwoord van Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

3 OESO Raad neemt Aanbevelingen inzake Water aan

4 BLOG - ECONOMIC OUTLOOK NAJAAR 2016:

mondiale economie blijft gevangen in lage groeival, zwakke wereldhandel, toenemend protectionisme, financiële verstoringen, noodzaak tot goed gecoördineerde begrotingsimpulsen met monetair-, structureel- en handelsbeleid om vicieuze cirkel te doorbreken, solide groei NL economie

10 BlOG - WAAROM IS DEELNAME AAN DE G20 BELANGRIJK VOOR NEDERLAND?

Noe van Hulst, Ambassador of the Netherlands to the OECD