Permanente Vertegenwoordiging OESO in Parijs, Frankrijk

Nieuws en blogs

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

2 BLOG - Hoe Nederland verder op te stoten in de vaart der volkeren?

Noé van Hulst, Ambassadeur PV OESO

3 BLOG - A Responsibility Revolution in the Fashion Industry: How OECD’s new Due Diligence Instrument can transform the global garment industry

Roel Nieuwenkamp, Chair of the OECD Working Party on Responsible Business Conduct

4 6 februari vertoning van de documentaire "Sea Blind"

5 BLOG - What is key for the OECD in 2017? An open economy perspective

Noe van Hulst, Ambassador of the Netherlands to the OECD

6 NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - december 2016

Voorwoord van Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

7 OESO Raad neemt Aanbevelingen inzake Water aan

8 BLOG - ECONOMIC OUTLOOK NAJAAR 2016:

mondiale economie blijft gevangen in lage groeival, zwakke wereldhandel, toenemend protectionisme, financiële verstoringen, noodzaak tot goed gecoördineerde begrotingsimpulsen met monetair-, structureel- en handelsbeleid om vicieuze cirkel te doorbreken, solide groei NL economie