Permanente Vertegenwoordiging OESO in Parijs, Frankrijk

Blogs

1 t/m 10 van 65

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 BLOG - ECONOMIC OUTLOOK NAJAAR 2016:

mondiale economie blijft gevangen in lage groeival, zwakke wereldhandel, toenemend protectionisme, financiële verstoringen, noodzaak tot goed gecoördineerde begrotingsimpulsen met monetair-, structureel- en handelsbeleid om vicieuze cirkel te doorbreken, solide groei NL economie

4 BlOG - WAAROM IS DEELNAME AAN DE G20 BELANGRIJK VOOR NEDERLAND?

Noe van Hulst, Ambassador of the Netherlands to the OECD

5 BLOG - How to make OECD standards a global success

Noe van Hulst, Ambassador of the Netherlands to the OECD

7 BLOG - From a Free Trade Regime to a Responsible Trade and Investment Regime

Marten van den Berg, Director-General for Foreign Economic Relations, Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands

8 BLOG - How to Assess China’s G20 Presidency