Permanente Vertegenwoordiging OESO in Parijs, Frankrijk

Blogs

1 t/m 10 van 33

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 BLOG - DE G20, DE OESO EN NEDERLAND

2 BLOG - Landbouw voor Klimaat

5 BLOG - INVESTERINGEN, INVESTERINGEN, INVESTERINGEN!

Dit had Nederland bij monde van Minister President Rutte als voorzitter van de OESO Ministersvergadering op 3-4 juni tot hoofdthema gebombardeerd. Vanuit het besef dat de investeringen in de private sector en in woningen in de meeste landen nog steeds niet terug zijn op het niveau van voor de crisis.

6 BLOG - OECD Business and Finance Outlook 2015: een hedendaagse puzzel

Op 24 juni jl. lanceerde SG Gurría tijdens een ‘high-level roundtable’ in Parijs de nieuwe jaarlijkse flagship publicatie “OECD Business and Finance Outlook 2015”, waarin wordt gekeken naar wat de toekomstige wereld van ‘business, finance and investment’ kan beïnvloeden en veranderen, zowel in gunstig als in minder gunstig opzicht.

7 BLOG - Ministeriële OESO-Raad 2015 verwelkomt nieuwe Innovatiestrategie

Een van de concrete ‘deliverables’ van de OESO-Raad op Ministerieel niveau (MCM) onder Nederlands voorzitterschap is dat Ministers een nieuwe Innovatiestrategie hebben verwelkomd. Een uitgebreidere versie van het OESO-rapport zal worden gepresenteerd tijdens de Ministeriële CSTP-meeting (wetenschappelijk en technologisch beleid) in oktober 2015 in Korea.

8 BLOG - Economic Outlook juni 2015: meer investeringen voor duurzame groei

De jongste editie van de Economic Outlook werd op 3 juni jl. door Chief Economist Catherine Mann gepresenteerd tijdens de jaarlijkse OESO-Raad op Ministerieel niveau (MCM) onder Nederlands Voorzitterschap, met speciale aandacht voor het bevorderen van investeringen voor duurzame groei.

9 BLOG - Scenario based policy discussion at the MCM lunch session

The OECD organised a high level scenario-based policy discussion on unlocking investment for economic growth and jobs, at the opening lunch session of this year’s Ministerial Council Meeting on June 3rd 2015.

10 BLOG - Responsible Business Conduct in Cyberspace

Lees hier de nieuwe blog van Roel Nieuwenkamp