Permanente Vertegenwoordiging OESO in Parijs, Frankrijk

Blogs

1 t/m 10 van 20

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 BLOG - PORTUGAL’S GROENE GROEISTRATEGIE & BELASTINGHERVORMING

Begin februari was de Portugese Minister voor Milieu, Energie en Ruimte Jorge Moreira da Silva bij de OESO voor een klein seminar.

2 BLOG - HET ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANG VAN INNOVATIE- EN R&D-BELEID

De OESO heeft onlangs haar tweejaarlijkse publicatie STI Outlook 2014 uitgebracht, een diepgaande analyse van trends en ontwikkelingen ten aanzien van het innovatie- en R&D-beleid wereldwijd en van landen afzonderlijk.

3 BLOG - WORLD ENERGY OUTLOOK 2014: “LAST CHANCE IN PARIS”

In het diepe najaar kijken energie-experts reikhalzend uit naar de publicatie van de jaarlijkse World Energy Outlook door het Internationale Energie Agentschap (IEA). 12 november 2014 was het weer zover met een kloek boekwerk dat met de mondiale energie-projecties nu voor het eerst vooruitkijkt naar 2040. En ook dit jaar leverde dit de nodige markante punten op. We pikken er twee uit.

4 BLOG - All smartphones should be ‘fairphones’

5 BLOG - De OESO, het Nederlands elftal en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op een zonnige maandagmiddag in juni kwamen de economische wethouders van 24 gemeenten gelegen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over verdergaande bovengemeentelijke samenwerking, met de ambitie om de regio in 2025 te maken tot "internationaal marktleider in het ontwerpen, ontwikkelen, maken en vermarkten van oplossingen op het gebied van duurzaam leven in een sterk verstedelijkte deltaregio". Een toevallige maar goede timing, net nadat het Kabinet heeft laten weten af te zien van het creëren van een superprovincie.

6 BLOG - Looking Back to Rana Plaza to Find a Way Forward

By Roel Nieuwenkamp, Chair of the OECD Working Party for Responsible Business Conduct April 24th of this year marked the one year anniversary of the tragic collapse of the Rana Plaza factory which claimed over 1,130 lives and inspired shock and sorrow globally. The Rana Plaza disaster was a jarring reminder of the fact that responsibility over global supply chains needs to be strengthened.

8 BLOG - Publicatie van OESO rapport Ageing and Employment Policies: Netherlands 2014

Op 16 april 2014 is het OESO rapport Ageing and Employment Policies: Netherlands 2014 gepubliceerd. Dit rapport werd in Den Haag overhandigd aan Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door Stefano Scarpetta, directeur DELSA bij de OESO.

9 BLOG - OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the Financial Sector

Responsible Investor article: In my previous article I discussed the importance of Responsible Business Conduct (‘RBC’) in the context of investment and made reference to its application in the context of the financial sector. In this article I would like to explore these ideas further.

10 BLOG - De STRI, de Services Trade Restrictiveness Index

Op 7 mei publiceerde de OECD de STRI, een index die aangeeft in hoeverre landen hun dienstensectoren beschermen. Niet in één getal, maar liefst voor 18 sectoren in 40 landen wordt die index gegeven. Een index die is opgebouwd uit vijf delen: toetredingsbarrières voor buitenlandse aanbieders, beperkingen op het vrij verkeer van personen, mededingingsbeperkingen, transparantie van regelgeving en overige beperkende regelgeving.